Đầu kết nối bình thuốc và bộ phận bơm 2018 (P20/P30)

mã sản phẩm: LKK084

mã sản xuất: 

trọng lượng: 0.012kg

kích thước: 5Φ2

chất liệu: nhựa

công dụng: Kết nối dẫn thuốc từ máy rót thuốc vào bình thuốc bản 2019

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.