Đầu kết nối bình thuốc và bộ phận bơm 2018 (P20/P30)

Mã sản phẩm: LKK084

Mã sản xuất: 

Trọng lượng: 0.012kg

Kích thước: 5Φ2

Chất liệu: nhựa

Công dụng: Kết nối dẫn thuốc từ máy rót thuốc vào bình thuốc bản 2019

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.