Nông dân với máy bay nông nghiệp P-Globalcheck

04-04-2022

Cuộc sống nông dân tươi đẹp hơn với máy bay không người lái GLOBALCHECK

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video