Thanh cacbon nối chân máy bay P30 2019

mã sản phẩm: PG3019039

mã sản xuất: 02-003-00419

trọng lượng: 0.0875g

kích thước: 53*0.4*3cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

công dụng: Nối chân trái trước và trái sau, chân phải trước và phải sau

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.