P30 2019 Bộ điều khiển trung tâm (CPU)

mã sản phẩm: PG3019001

mã sản xuất: 05-002-00595/14-002-00078

trọng lượng: 290g

kích thước: 12.5*5.5*2.5 cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

công dụng: Hộp đen máy bay (Chứa lịch sử bay)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.