Nắp che phía trên phần đầu máy bay P30 2019

Mã sản phẩm: PG3019007

Mã sản xuất: 05-002-00539

Trọng lượng: 250g

Kích thước: 28*21*15cm

Chất liệu: nhựa

Công dụng: Nắp che đầu máy bay

 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.