Nắp che phía trên phần đầu máy bay P30 2019

mã sản phẩm: PG3019007

mã sản xuất: 05-002-00539

trọng lượng: 250g

kích thước: 28*21*15cm

chất liệu: nhựa

công dụng: Nắp che đầu máy bay

 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.