Module UPS của bản P30 2019

Mã sản phẩm: PG3019005

Mã sản xuất: 14-002-00079/05-002-00577

Trọng lượng: 165g

Kích thước: 9.5*5.5*2.5cm

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

Công dụng: Pin cấp nguồn cho hộp đen

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.