Module UPS của bản P30 2019

mã sản phẩm: PG3019005

mã sản xuất: 14-002-00079/05-002-00577

trọng lượng: 165g

kích thước: 9.5*5.5*2.5cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

công dụng: Pin cấp nguồn cho hộp đen

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.