Module HDLS của bản P30 2019

mã sản phẩm: PG3019002

mã sản xuất: 05-002-00585/14-002-00082

trọng lượng: 160

kích thước: 11*6*2   cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

công dụng: Modul truyền tín hiệu

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.