Module HDLS của bản P30 2019

Mã sản phẩm: PG3019002

Mã sản xuất: 05-002-00585/14-002-00082

Trọng lượng: 160

Kích thước: 11*6*2   cm

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

Công dụng: Module truyền tín hiệu

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.