Module cảm biến trong bình thuốc 16L P30 2019

mã sản phẩm: PG3019071

mã nhà sản xuất: 05-002-00594

trọng lượng: 0.014g

kích thước: 12*3.5*3cm

chất liệu: nhựa

công dụng: Nhận thông tin từ bình thuốc chuyển đến bộ điều khiển

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.