Modul địa hình của P30s 2019

Mã sản phẩm: PG3019004

Mã sản xuất: 05-002-00587/14-002-00081

Trọng lượng: 100g

Kích thước: 11*5*2cm

Chất liệu: bảng mạch

Công dụng: Rada định vị

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.