Modul địa hình của P30s 2019

mã sản phẩm: PG3019004

mã sản xuất: 05-002-00587/14-002-00081

trọng lượng: 100g

kích thước: 11*5*2cm

chất liệu: bảng mạch

công dụng: Rada định vị

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.