Máy bay xịt thuốc cây Điều tại mô hình điểm Bình Phước| Máy bay nông nghiệp Globalcheck

27-12-2022

Trong vụ Điều năm 2022, vườn nhà anh Sào Nguyên Tình được chọn làm mô hình điểm để ứng dụng công nghệ vào canh tác. Trong mô hình điểm này, Globalcheck phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Phước thực hiện công tác phun xịt trong giai đoạn ra hoa, đậu trái. Từ đó tạo cơ sở quản lý và kiểm soát mô hình trồng điều để mở rộng cho cả khu vực Bình Phước.

 

 

Mời bà con cùng Globalcheck theo dõi video phun xịt trên mô hình điểm tại Bình Phước nhé.