Mạch điều khiển hệ thống bơm P30 2019

mã sản phẩm: PG3019036

mã sản xuất: 05-001-00556

trọng lượng: 

kích thước: 7.5*5*0.1

chất liệu: mạch điện tử

công dụng: Kiểm soát hệ thống phun

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.