Mặt phía trên của Module động lực P30 2019

Mã sản phẩm: PG3019031

Mã sản xuất: 05-002-00667

Trọng lượng: 610g

Kích thước: 23*20*0.5cm

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

Công dụng: Bản trên của mạch điều tốc

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.