Máy bơm nhu động của bản P30 2019

mã sản phẩm: PG3019034

mã sản xuất: 05-002-00580

trọng lượng: 246.25

kích thước: 10*6*3cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

công dụng: Máy bơm dẫn thuốc

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.