Khung máy (không bao gồm các kinh kiện điện tử)

mã sản phẩm: PG3019041

mã sản xuất: 02-001-02597/14-002-00122

trọng lượng: 0.57g

kích thước: 56.5*24*14cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

công dụng: Giữ kết cấu tạo hình máy, khung đỡ các bộ phận khác

 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.