VTV9: Hiệu quả của mô hình máy bay phun thuốc, sạ lúa, bón phân GLOBALCHECK tại An Giang

04-04-2022

VTV9: Hiệu quả của mô hình máy bay phun thuốc, sạ lúa, bón phân GLOBALCHECK tại An Giang

 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video

Máy bay phun thuốc GLOBALCHECK góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở An Giang. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là chủ trương của tỉnh và đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

-----

Công ty Cổ phần Đại Thành

Được biết đến là một trong số những đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp, với những sản phẩm công nghệ cao và ưu việt như Máy bay không người lái phun thuốc BVTV, gieo hạt; Hệ thống giám sát nông nghiệp thông minh; Phần mềm truy xuất nguồn gốc Agricheck... Đại Thành đã chuyển giao công nghệ ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp cho hàng nhiều tổ chức cá nhân uy tín tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Website: https://daithanhtech.com/ hoặc http://globalcheck.com.vn

Hotline: 0981 85 85 99

Email: contact@daithanhtech.com – cskh@daithanhtech.com