Giá cố định Ăng ten ở cánh tay dài

Mã sản phẩm :PG3019019

Mã nhà sản xuất: 14-002-00066

Trọng lượng: 0.038g

kích thước: 5.5*5.5*4cm

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

công dụng: Cố định ăng ten vào cánh tay

 

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.