Động cơ A16 của P30 2019 (gồm dây ngắn)

Mã sản phẩm: PG3019028

Mã sản xuất: 02-005-00102

Trọng lượng: 760g

Kích thước: Ø8.8*4*77

Chất liệu:   dây cáp

Công dụng: Động cơ dẫn điện                                                                            

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.