Động cơ A16 của P30 2019 (gồm dây ngắn)

mã sản phẩm: PG3019028

mã sản xuất: 02-005-00102

trọng lượng: 760g

kích thước: Ø8.8*4*77

chất liệu:   dây cáp

công dụng: Động cơ dẫn điện                                                                            

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.