Động cơ A16 của P30 2019 (gồm dây dài)

Mã sản phẩm: PG3019027

Mã sản xuất: 02-005-00103

Trọng lượng: 780g

Kích thước: Ø8*4*3.5*103         

Chất liệu: cáp, đồng

Công dụng: Động cơ dẫn điện                                                        

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.