Động cơ A16 của P30 2019 (gồm dây dài)

mã sản phẩm: PG3019027

mã sản xuất: 02-005-00103

trọng lượng: 780g

kích thước: Ø8*4*3.5*103         

chất liệu: cáp, đồng

công dụng: Động cơ dẫn điện                                                        

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.