Đèn tín hiệu ở các đầu động cơ P30 20019

mã sản phẩm: PG3019026

mã nhà sản xuất: 05-002-00578

Trọng lượng: 0.02g

kích thước: 18*5*2.5cm

chất liệu: Led

Công dụng: Đèn tín hiệu

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.