Dây kết nối đèn và đầu phun với mạch chuyển tiếp (dài)

PG3019014

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.