Cánh thuận ( M2,4) của bản P30 2019

mã sản phẩm: PG3019044

mã sản xuất: 02-006-00071

trọng lượng: 183

kích thước: 44*9cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

công dụng: Cánh quạt quay tạo lực

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.