Cánh tay ngắn P30 2019 (số 1 và 2)

Mã sản phẩm: PG3019013

Mã nhà sản xuất: 05-002-00550/05-002-00551

Trọng lượng: 0.37 g

Kích thước : 63Φ5 cm

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

Công dụng: Kết nối thân máy bay và động cơ, vòi phun

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.