Cánh tay dài (vị trí 3,4) của P30 2019

Mã sản phẩm: PG3019016

Mã sản xuất: 05-002-00552/05-002-00553

Trọng lượng: 495g

Kích thước: Ø7*86

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp composite

công dụng: Trục cánh máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.