Ăng ten GPS phía bên trái P30 2019

Mã sản phẩm: PG3019020

Mã sản xuất: 01-003-00175

Trọng lượng: 35

Kích thước: 6*Ø2*60

Chất liệu: dây cáp

Công dụng: chức năng truyến tín hiệu                                        

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.