Châu Thành: Điểm cầu trực tuyến Diễn đàn "Hiệu quả áp dụng máy bay không người lái khi phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng"

27-12-2022

Ngày 30/9/2021 Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành phối hợp Trung Tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp (TTKN&DVNN) tỉnh Hậu Giang tổ chức điểm cầu trực tuyến Diễn đàn với chủ đề "Hiệu quả áp dụng máy bay không người lái khi phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng".

 

Điểm cầu chính diễn đàn được tổ chức tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cùng kết nối với các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh Hậu Giang. Thành phần tham dự tại điểm cầu chính có ông Võ Xuân Tân - Giám đốc TTKN&DVNN tỉnh Hậu Giang; Kết nối tham dự có ông Nguyễn Đức Trường - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Thành; lãnh đạo các phòng và viên chức kỹ thuật tổ vận hành máy bay trực thuộc TTKN&DVNN tỉnh Hậu Giang.

Tại điểm cầu hội trường UBND Thị trấn Ngã Sáu huyện Châu Thành có kỹ sư Lê Minh Luân, kỹ sư Nguyễn Tấn Đạt - viên chức kỹ thuật trạm Khuyến nông; cùng 02 viên chức tổ kỹ thuật và đại diện 10 nông dân xã Đông Phước, Đông Phước A, Thị trấn Ngã Sáu.

Diễn đàn được lắng nghe các báo cáo như: Đại diện tổ vận hành máy bay phun thuốc Thạc sĩ Lê Minh Tân báo cáo hiệu quả áp dụng máy bay phun thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Đại diện Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp báo cáo tham luận về áp dụng máy bay phun thuốc BVTV trên địa bàn huyện Phụng Hiệp; Ông Nguyễn Đức Trường - Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Thành về ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt giới thiệu các tính năng, lợi ích của các loại máy bay không người lái phun thuốc BVTV, bón phân, sạ lúa và các thiết bị khác phục vụ sản xuất nông nghiệp, ...