Máy bay phun thuốc Globalcheck đa dạng các chế độ bay

17-11-2021

Với 4 chế độ bay: ZicZac, tự do, chấm điểm, địa hình… máy bay phun thuốc P-Globalcheck (PG) “tự tin” chinh phục mọi loại cây trồng, địa hình… đảm bảo hiệu quả diệt trừ sâu bệnh cao. 

1. Chế độ ZicZac (tiến lùi)

Hệ thống sẽ tự động tính toán tự động đường bay. Dựa trên các thông số cài đặt lập trình ban đầu, máy bay sẽ tiến lên chuyển làn và lùi lại cứ thế thực hiện cho đến khi hết bản đồ bay một cách đều đặn.

Chế độ bay ZicZac của máy bay phun thuốc PG phù hợp để phun thuốc cho các cánh đồng Lúa, Hoa màu, các cây trồng khép tán và địa hình bằng phẳng…

2. Chế độ bay Chấm điểm

Máy bay sẽ được lập trình bay theo các điểm đã được đánh dấu trước đó và tự động phun thuốc cho từng cây riêng biệt. 

Chế độ bay Chấm điểm thích hợp để phun thuốc cho các loại cây ăn trái, hoặc vườn có các cây trồng cách xa nhau, không theo hàng lối quy củ... Trường hợp này, muốn phun thuốc hiệu quả đòi hỏi phải phun trên từng cây riêng biệt. 

Máy bay phun thuốc PG có 2 chế độ bay Chấm điểm để lựa chọn:

- Đối với các cây có tán nhỏ hơn hoặc bằng với độ rộng phun: Máy bay sẽ có hai phương án phun: Một là dừng tại tâm tán cây và xả thuốc hoặc xoay tròn tại tâm tán cây theo các thông số cài đặt.

- Đối với các cây có tán lớn hơn độ rộng phun: Máy bay sẽ tự xoay tròn quanh tán cây theo đường xoắn ốc từ tâm tán ra ngoài theo các thông số đã được cài đặt.

3. Chế độ bay Tự do

Với chế độ bay này, máy bay phun thuốc PG sẽ bay theo các đường và địa hình chấm điểm riêng biệt. 

Chế độ bay Tự do thích hợp với các diện tích trồng không theo quy củ hàng, lối, các sườn đồi, đường cong… hoặc cả các đường, hàng có khoảng cách trồng cách xa nhau.

4. Chế độ bay Địa hình

Chế độ bay Địa hình (Terrain) được áp dụng khi bay theo đường cong của địa hình thực tế một cách hiệu quả và an toàn dựa trên Radar cảm biến dưới bụng máy bay.

Để máy bay có thể thích nghi với các dạng địa hình khác nhau một cách chính xác, PG còn được trang bị tới 3 mức cảm biến địa hình: 

- Low: Mức độ cảm nhận thấp

- Medium: Mức độ cảm nhận trung bình

- High: Mức độ cảm nhận cao