HTX Lúa Vàng - Đại lý máy bay nông nghiệp ở Kiên Giang

14-04-2021

HTX Lúa Vàng - Đại lý máy bay nông nghiệp ở Kiên Giang

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lúa Vàng

Địa chỉ: ấp Mương Kinh, Sơn Bình, Hòn Đất, Kiên Giang

Người liên hệ: Nguyễn  Văn Long Hồ

Hotline: 0919 303 324