XP 2020 Bộ điều khiển trung tâm (CPU)

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.