Vỏ bảo vệ phía dưới hệ thống dây tín hiệu

mã sản phẩm: PGXP20133

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.