Video phun xịt bọ trĩ tại Tân Hưng - Long An bằng máy bay do khách hàng gửi về | Máy bay nông nghiệp Globalcheck

04-04-2022

Video phun xịt bọ trĩ tại Tân Hưng - Long An bằng máy bay do khách hàng gửi về | Máy bay nông nghiệp Globalcheck

 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video