Khẳng định thương hiệu công ty cổ phần đại thành trong lĩnh vực nông nghiệp

30-11--0001

Trong chương trình hưởng ứng Tuần lễ thương hiệu quốc gia: Thương hiệu – Giá trị cốt lõi cho phát triển bền vững do sở công thương Bắc Ninh phát động, Công ty CP Đại Thành là một trong số ít các doanh nghiệp tiêu biểu được Đài truyền hình Bắc Ninh tới tìm hiểu là một trong những thương hiệu hàng đầu về nông nghiệp xanh- công nghệ nông nghiệp thông minh.

Chi tiết sản phẩm của công ty CP Đại Thành: