Thanh cố định cánh tay phía dưới XP 2020

mã sản phẩm: PGXP20079

mã sản xuất: 14-003-00012

trọng lượng: 0.0157

kích thước: 6.5*2.5*1.5

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Cố định phía dưới cánh tay máy bay vào thân máy

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.