Sạc đơn nhanh XP 2020 CM12500

mã sản phẩm: LKK064

mã sản xuất: 

trọng lượng: 10kg

kích thước: 44*37*21cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Sạc điện cho Pin nhanh XP2020 B13860S

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.