Sạc đơn nhanh XP 2020 CM12500

Mã sản phẩm: LKK064

Mã sản xuất: 

Trọng lượng: 10kg

Kích thước: 44*37*21cm

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

Công dụng: Sạc điện cho Pin nhanh XP2020 B13860S

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.