Video phun thuốc chè Thái Nguyên bằng máy bay P-globalcheck

Cập nhật lúc 10:37:14 ngày 17-11-2021

Phun Thuốc Cho Cây Chè Tại Thái Nguyên Bằng Máy Bay Phun Thuốc P-GLOBALCHECK

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video