Phun khử trùng BV lao phổi Cần Thơ bằng máy bay phun thuốc Globalcheck | Hậu giãn cách Covid 19

Cập nhật lúc 11:28:18 ngày 04-04-2022

Phun khử trùng BV lao phổi Cần Thơ bằng máy bay phun thuốc Globalcheck | Hậu giãn cách Covid 19

 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video