Phun khử trùng BV lao phổi Cần Thơ bằng máy bay P-Globalcheck | Hậu giãn cách Covid 19

Cập nhật lúc 13:39:50 ngày 03-06-2021

Phun khử trùng BV lao phổi Cần Thơ bằng máy bay P-Globalcheck | Hậu giãn cách Covid 19

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video