Phóng sự phun thuốc sinh học BVTV trên cây Vải xuất Nhật Bản bằng máy bay | P-Globalcheck

Cập nhật lúc 21:03:36 ngày 23-04-2020

Phóng sự phun thuốc sinh học BVTV trên cây Vải xuất Nhật Bản bằng máy bay | P-Globalcheck