PG30s - Không chỉ là máy bay phun thuốc BVTV

Cập nhật lúc 09:26:28 ngày 14-12-2019

Video giới thiệu công nghệ gieo hạt giống, bón phân của PG30s