PG30s - Không chỉ là máy bay phun thuốc BVTV

04-04-2022

Video giới thiệu công nghệ gieo hạt giống, bón phân của PG30s - máy bay phun thuốc BVTV

 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video