PG30s - Không chỉ là máy bay phun thuốc BVTV

Cập nhật lúc 13:40:09 ngày 03-06-2021

Video giới thiệu công nghệ gieo hạt giống, bón phân của PG30s

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video