P. Giám Đốc TT KHCN Cần Thơ trả lời về ứng dụng máy bay phun thuốc P-Globalcheck

Cập nhật lúc 13:40:18 ngày 03-06-2021

Tiến Sĩ Khoa Học - P. Giám Đốc TT KHCN Cần Thơ trả lời về ứng dụng máy bay phun thuốc P-Globalcheck

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video