P. Giám Đốc TT KHCN Cần Thơ trả lời về ứng dụng máy bay phun thuốc P-Globalcheck

Cập nhật lúc 00:00:00 ngày 30-11--0001

Tiến Sĩ Khoa Học - P. Giám Đốc TT KHCN Cần Thơ trả lời về ứng dụng máy bay phun thuốc P-Globalcheck