Ống lót cao su trong cánh tay bảo vệ dây truyền tín hiệu

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.