Ống chân trái của bản XP2020

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.