Ốc giảm sóc ở bảng mạch động lực XP 2020

mã sản phẩm: PGXP20097

mã sản xuất: 02-001-04305

trọng lượng: 0.006g

kích thước:3CM

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

công dụng: Cố định và giảm sóc ở bảng mạch động lực

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.