Ốc cố định nắp máy bay vào panel

mã sản phẩm: PGXP20015

mã sản xuất: 02-001-04254

trọng lượng: 0.0025g

kích thước: 1Φ1cm

chất liệu: cao su

công dụng: Cố định nắp máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.