Ốc cố định nắp máy bay vào panel

Mã sản phẩm: PGXP20015

Mã sản xuất: 02-001-04254

Trọng lượng: 0.0025g

Kích thước: 1Φ1cm

Chất liệu: cao su

Công dụng: Cố định nắp máy bay

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.