Ốc cao su giảm sóc ở bảng mạch động lực XP

mã sản phẩm: PGXP20014

mã sản xuất: 02-001-04305

trọng lượng: 0.006g

kích thước: 3cm

chất liệu: Vật liệu tổng hợp Conmposite

công dụng: Cố định bảng mạch động lực XP

(*)
(*)
(*)

(*) - Cần nhập đầy đủ phần này.