Nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc BVTV trong thời đại 4.0

Cập nhật lúc 13:40:57 ngày 03-06-2021

Nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc BVTV trong thời đại 4.0

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video