Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Đầu tư mua máy bay phun thuốc – hướng kinh doanh mới trong nông nghiệp
20/04/2020
Cùng với sự cơ giới hóa nhanh chóng trong nông nghiệp, đầu tư mua máy bay phun thuốc trừ sâu phục vụ mùa màng đã và đang dần trở thành một hướng ..
Thực hư chuyện ứng dụng máy bay phun thuốc trừ sâu - nông dân lãi lớn
09/01/2020
Với việc ứng dụng thành công máy bay phun thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp trên các cánh đồng mẫu lớn đã đem lại khoản lãi rất ..