Mô hình ứng dụng máy bay xịt thuốc vụ Xuân tại Lương Tài, Bắc Ninh|Máy bay nông nghiệp P-Globalcheck

13-04-2024

Mô hình ứng dụng máy bay xịt thuốc vụ Xuân tại Lương Tài, Bắc Ninh|Máy bay nông nghiệp P-Globalcheck

 

Ngày 08/02/2022, Công ty cổ phần Đại Thành phối hợp cùng Trung tâm khuyến nông và trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lương Tài tổ chức hội thảo đầu bờ ứng dụng Máy bay phun thuốc P-Globalcheck.

Toàn bộ quá trình canh tác, sản xuất lúa Xuân 2022 được áp dụng máy bay nông nghiệp P-Globalcheck để Gieo sạ, bón phân và phun thuốc. Đồng thời, Globalcheck còn nhận được những đánh giá tích cực và hài lòng từ nông dân thị trấn Thứa. 

 

Mời bà con cùng theo dõi mô hình ứng dụng máy bay xịt thuốc P-Globalcheck tại Bắc Ninh nhé.