Máy bay phun thuốc, sạ giống, rải phân bón Globalcheck thực nghiệm tại Hậu Giang | 3 trong 1

Cập nhật lúc 13:41:24 ngày 03-06-2021

Máy bay phun thuốc, sạ giống, rải phân bón Globalcheck thực nghiệm tại Hậu Giang | 3 trong 1 

Xem thêm nhiều video khác tại: https://globalcheck.com.vn/video