Máy bay phun thuốc, sạ giống, rải phân bón Globalcheck thực nghiệm tại Hậu Giang | 3 trong 1

Cập nhật lúc 15:37:41 ngày 11-08-2020

Máy bay phun thuốc, sạ giống, rải phân bón Globalcheck thực nghiệm tại Hậu Giang | 3 trong 1