Máy bay phun thuốc BVTV tại Thuận Thành, Bắc Ninh P-Globalcheck

Cập nhật lúc 08:52:04 ngày 04-08-2020

Máy bay phun thuốc BVTV tại Thuận Thành, Bắc Ninh P-Globalcheck