Máy bay nông nghiệp VG40 rải phân trên cánh đồng bắp

26-12-2022

Việc rải phân trên cánh đồng bắp, bổ sung chất dinh dưỡng để quả được to, khỏe không phải dễ dàng. Quá trình chăm sóc cánh đồng bắp vất vả như thế nào, chỉ nhà nông mới hiểu. 
 Để làm tăng năng suất cánh đồng bắp, việc đổi mới chuyển sang ứng dụng máy móc, công nghệ vào khâu chăm sóc là điều rất cần thiết.
Đặc biệt với những cánh đồng bắp, việc rải phân trong thời kỳ thích hợp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Vì thế, việc xác định lượng lượng phân được rải, các thời kỳ hợp lý và rải phân kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng suất cánh đồng bắp. 

Nhiều bà con đã sử dụng máy bay nông nghiệp thay cho việc rải phân bằng phương pháp thủ công. Trong đó, với tải trọng gọn nhẹ, ổn định trong trường gió mạnh, nhiều nhà vườn đã tin tưởng và lựa chọn máy bay nông nghiệp VG40 để thực hiện tác vụ. 

Mời quý vị và bà con cùng thưởng thức video "Máy bay nông nghiệp VG40 rải phân trên cánh đồng bắp".